Menu Zavřeno

Slovo otce biskupa

Milé sestry a bratři, drazí poutníci,

rád Vám adresuji těchto pár řádek v rámci 12. pěší pouti z Opavy na Velehrad. Pro letošní pouť jste si zvolili jako patronku svatou Anežku Českou. Budeme si v listopadu připomínat 30. výročí jejího svatořečení, události, která se vepsala nejen do srdcí věřících, ale do historie celé naší vlasti. Krátce po jejím svatořečení přišla do naší země svoboda, jak se po léta tradovalo, že se tak stane, až ona bude svatořečena. K Anežce České se pojem svobody velmi hodí. Byla svobodná od lákavých nabídek k sňatku, nelpěla na majetku, moci a slávě, byla vždy připravena sloužit potřebným, založila špitální bratrstvo (pozdější řád Křižovníků s červenou hvězdou) a klášter klarisek, kde po 46 let žila jako strážný anděl národa. Rád bych Vám, milí mladí přátele, popřál, aby se Vaše letošní pěší pouť stala tak trochu poutí ke svobodě. Ani ne tak k té vnější, jejíž ztráta nám snad nehrozí, jako spíše k té vnitřní svobodě. K té, která vyrůstá z víry, která nás osvobozuje od pouhých vlastních tužeb a přání, a dává k dispozici našemu Pánu a k plnění vůle Otce. Během jednotlivých etap uvažujte, co je na překážku této svobodě ve Vašich životech, jaká nebezpečí zde hrozí a čeho je potřeba se vyvarovat či vzdát. Věřím, že svatá Anežka Vás svým příkladem i přímluvou na Vaší pouti milostivě doprovodí.

Přeji požehnané slavení naší národní cyrilometodějské pouti a ze srdce vám žehnám.

+ František Václav Lobkowicz, váš Biskup