Menu Zavřeno

Slovo diecézního biskupa

Milí přátelé, drazí poutníci,   

přijměte pár řádků pozdravu k Vaší letošní 13. pěší pouti z Opavy na Velehrad. Je dobře, že se snažíte dát své pouti vždy nějaké téma a nějakého patrona. Správná pouť má mít nejen cíl, ale také úmysl, smysl. A oboje spolu souvisí. Cíl dává naší pouti smysl a smysl pouti nám pomáhá pochopit její cíl. Tak je tomu vlastně s naší celoživotní pouti. Nebude-li totiž naším cílem Boží království, bude postrádat svůj pravý smysl života. Jak praví Písmo, člověk se nebude stávat zrnem pro chléb (stále víc dozrávat), ale zůstane plevou zmítanou větrem – ničím. Větrem světských názorů či postojů. Patron, kterého jste si zvolili za průvodce, blahoslavený P. Richard Henkes, SAC velmi přesvědčivě ukazuje, co to znamená setrvat na cestě k věčnému cíli, na cestě života s Bohem. Slovem i skutkem. Hlásat slovo, pravdu, když tma chce překonat, pohltit životodárné světlo. A někdo tu musí být, kdo to řekne. A skutkem ve chvíli, kdy nouze bližního volá po lásce a Božím doteku. Nabídnout sebe, darovat se pro druhé. Za každých okolností umět konat dobro. Námahy pouti nám připomínají, že i na naší cestě života jde vlastně o jakýsi druh mučednictví. Možná ne takové, jaké podstoupil P. Richard, ale mučednictví všedního dne. Umění dávat přednost Bohu, uměni zapřít se a překonat sebe, své sobectví, pohodlí, ohledy …

Přeji Vám, milí poutníci, až doputujete do cíle Vaší pouti na Velehrad, abyste více porozuměli, k čemu nás chtěli vyzvat naši svatí věrozvěsti Cyril a Metoděj, k čemu nás pobízí život každého svatého a letos konkrétně patron, mučedník blíženské lásky otec Richard. Ať to povzbudí Vaši chuť kráčet v životě s Pánem, být s jeho církví a nasadit se pro dílo Božího království v naší vlasti.

Ze srdce vám žehnám.

Váš biskup + František Václav