Menu Zavřeno

Patronka

Patronkou letošní pouti je sv. Anežka Česká. Letos 12. listopadu budeme slavit 30 let od její svatořečení. Stalo se tak v roce 1989 v Římě za účasti více než 8000 poutníků z Čech, Moravy a Slezska. Pět dní po její kanonizaci se udál památný 17. listopad 1989, který znamenal pád totalitního režimu v Československu. Mnozí v tom vidí duchovní dar svaté Anežky.

Zde se můžete podívat na Den, kdy byla svatořečena Anežka Česká (12. listopad 1989).

Sv. Anežka Česká pocházela z přemyslovského rodu v Čechách. Jako královskou dceru ji chtěli několikrát provdat nejen za krále, ale i za císaře. Ona však dala přednost službě poníženému Kristu a životu v dokonalé chudobě. Založila špitální bratrstvo, z něhož se díky jí stal řád křižovníků s červenou hvězdou, a první klášter klarisek v Praze. Po 46 let zde žila jako strážný anděl národa. Jak napsal svatý papež Jan Pavel II.: „Sytila hladové, ošetřovala nemocné, pečovala o přestárlé, povzbuzovala bezradné a tak byla schopna šířit pokoj a smíření, dodávat útěchu a vlévat novou naději.“ Zemřela s pověstí svatosti a se svatořečením mohl národ pocítit její přímluvu při osvobození od totalitního režimu (por.: catholica.cz).