Menu Zavřeno

Co je to ta pěší pouť?

Pěší pouť to dobré rozhodnuti jak pěkně prožit první prázdninový týden.

Pěší pouť to cesta.

Pěší pouť to hledání Boha, sebe…

Pěší pouť to schody do nebe.

Pěší pouť to modlitba.

Pěší pouť to církev.

Pěší pouť to společenství.

Pěší pouť to nádherná příroda Slezska a Moravy.

Pěší pouť to radost.

Pěší pouť to odvaha.

Pěší pouť to Ty a já.

Pěší pouť to cíl.