Menu Zavřeno

Co je to ta pěší pouť?

Pěší pouť to dobré rozhodnuti jak pěkně prožit první prázdninový týden.

Pěší pouť to cesta.

Pěší pouť to hledání Boha, sebe…

Pěší pouť to setkání.

Pěší pouť to modlitba.

Pěší pouť to církev.

Pěší pouť to společenství.

Pěší pouť to nádherná příroda Slezska a Moravy.

Pěší pouť to čerpání z pramenů živé vody.

Pěší pouť to těžký amplion.

Pěší pouť to svědectví.

Pěší pouť to úsměv.

Pěší pouť to rozjímání.

Pěší pouť to Ty a já.

Pěší pouť to cíl.

Foto z pěší pouti 2019, autor: Kamil Bančík

V roce 2020 se kvůli pandemie covid-19 konala jednodenní pouť