Menu Zavřeno

13. PP O-V 6.7.2020

Info ohledně pouti Opava – Velehrad:

 • Zahájení společnou modlitbou v 6.20 v kostele sv. Vojtěcha v Opavě.
 • Navštívíme Bělotín, Paršovice a Traplice
 • Příspěvek 100 Kč – děti a mládež do 30 roku života včetně mládeže výdělečně činné; 500 Kč – výdělečně činní a důchodci
 • V ceně je oběd na Velehradě
 • Kdo se odhlásí z pouti po 1. 7. musí zaplatit příspěvek za objednaný oběd ve výší 100 Kč
 • Na základě odpovědí z Krajské hygienické stanice pro organizaci naši pouti všichni v autobuse po celou cestu budou mít roušku nasazenou na ústa a nos a před každým nástupem do autobusu si desinfikují ruce
 • Všichni po celou cestu pěší cesty z Traplic na Velehrad budou mít roušku nasazenou na ústa a nos
 • Po nástupu do autobusu každý starší 18 let podepíše prohlášení, že nemá příznaky žádného onemocnění a není si vědom toho, že za posledních 14 dnů nebyl v kontaktu s osobou nemocnou na COVID-19
 • Odjezd autobusu č. 1 z Hati pro poutníky ne z Hati a ne z Darkovic je v 5.20 – parkoviště na křižovatce ulic Lipová a k Hubertu (lokalizace: 49°56’47.4″N 18°14’21.9″E)
 • Odjezd autobusu č. 2 pro poutníky z Hati a Darkovic je po zastávkách z dolní Hati a pak přes Darkovice v 5.10 od točny na dolní Hati
 • odjezd autobusu č. 3 pro poutníky, kteří se připojí v Opavě, je po modlitbě v kostele sv. Vojtěcha v 6.20
 • Doporučujeme před poutí přistoupit ke svátosti smíření
 • Prosíme všechny poutníky o dar modlitby za tuto pouť – ať vše dobře dopadne
 • Bl. otče Richarde, oroduj za nás!