Menu Zavřeno

Řád pouti

 1. Pěší pouť je znamením putující církve, která je posvěcovaná na cestě skrze pravdu a lásku.
 2. Účast na pěší pouti je projevem pobožnosti a kajícnosti věřícího člověka.
 3. Pěší pouť se vyznačuje duchem modlitby, oběti a vnějším pořádkem.
 4. Účastníci pouti se snaží o náboženský rozměr pouti v celém průběhu jejího trvání.
 5. Poutníkem pouti se stává jenom ten, kdo se na pouť přihlásil, akceptuje tento řád a bude se řídit tím, co rozhodne vedoucí pouti.
 6. Poutníci se každý den účastní mše svaté, která je základním bodem každého dne putování.
 7. Poutníci se snaží o vytvoření příjemné atmosféry v průběhu pouti: – kultura slova, – ohleduplnost k potřebám druhých, – upřímnost, – využívání darů: hudebního, technického, fyzického atd.
 8. Poutníci jdou spolu. Odloučení se od poutě je zároveň rezignací z dalšího putování.
 9. Poutníci nosí jmenovku a placku, které jsou viditelným znamením každého poutníka.
 10. Všechny úrazy a zdravotní problémy je třeba nahlásit hlavnímu zdravotníkovi pouti.
 11. Pouť má kající charakter a tak platí:- vhodné oblečení, – zákaz kouření cigaret, – zákaz pití alkoholu (také nealkoholického piva).
 12. Poutníci se v místech odpočinku a noclehů starají o pořádek a klid.
 13. Noční ticho platí od 22.00. do 5.30.
 14. Nerespektování řádu je spojené s vyloučením z poutního společenství.