Menu Zavřeno

Příprava

DUCHOVNÍ

 • Před poutí doporučujeme jít ke svátosti smíření.
 • Pamatuji na každonedělní účast na mši sv. ve své farnosti.
 • Obětuj svůj čas na pravidelnou četbu Písma Svatého.
 • Pouť je duchovní cvičení na cestě, která nám připomíná životní cestu a její cíl – nebe. Před pouti se modli o dary Ducha svatého, abys ji dobře prožil. Modli se také za ostatní poutníky. Modlitby najdeš zde: MODLITBA.
 • Zamysli se nad intencí, za kterou se budeš během poutě modlit. Velmi důležité je vzbudit si intenci tj. za co nebo za koho chceš obětovat to všechno, co na této cestě prožiješ.
 • Před pouti se smiř se svými rodiči, sourozenci a kamarády.
 • Buď svědkem: Povzbuď někoho, ať jde na pouť s Tebou.

FYZICKÁ

 • Doporučujeme chodit na procházky do přírody / min. 20 km denně.
 • Doporučujeme fitko nebo posilovnu / cvič celé tělo – nejen ruce.
 • Vyzkoušej si, ve kterých botách se cítíš nejpohodlněji (případně je rozchoď).
 • Vyzkoušej si také „denní“ batoh, který poneseš.
 • Jestli máš zdravotní problémy, zeptej se svého lékaře, zda-li Ti doporučí zůstat doma nebo ti dovolí jít na pouť.
 • Léky, které pravidelně užíváš si vezmi s sebou (po cestě nemusí být možnost si je zajít koupit do lékárny); informuj zdravotníky o svých zdravotních potížích, aby věděli, jak Ti pomoc v případě, kdyby se Ti něco stalo.