Menu Zavřeno

Modlitba

Milý poutníku, pokud ses přihlásil na pouť, připrav se na cestu touto modlitbou. Všechny ostatní prosíme o tento velký dar, kterým je modlitba za všechny poutníky a ty, kteří nám na naši poutní cestě budou pomáhat.

Známení kříže

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

Hymnus k Duchu svatému

Přijď, ó Duchu přesvatý, rač paprsek bohatý, světla svého v nás vylít.
Přijdi, Otče nebohých, dárce darů přemnohých, rač nám mysli osvítit.

Božský utěšiteli, něžný duší příteli, rač nás mile zotavit.
V práci libý pokoji, smiřiteli v rozbroji, rač nás v pláči utišit.

Světlo duši blažící, srdce v tebe věřící, rač milostně naplnit.
Člověk bez tvé pomoci, slábne a je bez moci, vše mu může uškodit.

Viny z duší našich smaž, a vyprahlá srdce svlaž, raněné rač vyhojit.
Srovnej, co je zkřivené, zahřej, co je studené, a nedej nám zabloudit.

Rač nás, v tebe věřící, vroucně tebe prosící, dary sedmi podělit.
Uděl v ctnosti prospěchu, v smrti dodej útěchu a dej v radost věčnou vjít.

Otče náš, jenž jsi na nebesích…

Sváta Maria, Matko církve!

Svatý Josefe, ochránce církve!

Svatý Jakube, patrone poutníků, oroduj za nás!

Svatý Kryštofe, patrone cestujících, oroduj za nás!

Svatá Hedviko Slezská, patronko naši diecéze, oroduj za nás!

Svatý Melichare Grodecký z Těšína, oroduj za nás!

Svatý Jene Sarkandře, který jsi působil v Opavě, oroduj za nás!

Blahoslavená Marie Antoníno Kratochvílová z Ostravy, oroduj za nás!

Blahoslavený Metoději Dominiku Trčku z Frýdlantu nad Ostravici, oroduj za nás!

Blahoslavený otče Richarde, faráři ze Strahovic!

Můj křestní a biřmovací patrone, orodujte za nás!

Zdrávas Maria, milosti plná…

Chvalozpěv stvoření sv. Františka z Assisi

Nejvyšší a mocný, dobrý Pane, Tobě ať zní chvála, čest a dík.
Přísluší jen Tobě, jehož jméno člověk není hoden vyslovit.

Ať Tě Pane, chválí všechna díla, zvláště bratr slunce ve výši,
on je dárce života i světla, je Tvůj obraz, Bože Nejvyšší.

At Tě, Pane, chválí sestra luna, všechny jasné hvězdy na nebi,
ať Tě chválí svěží bratr vánek, mraky, vzduch a každé podnebí.

At Tě, Pane, chválí sestra voda, čistá, sloužící a pokorná,
ať Tě chválí jasný bratr oheň, jehož moci obává se tma.

At Tě chválí sestra matka země, rodí pro nás trávu, plod i květ,
ať Tě chválí trpící a tiší, kteří s láskou umí odpouštět.

At’ Tě chválí sestřička smrt těla, které neunikne žádný tvor,
běda těm, kdo zemřou v těžkém hříchu, šťastni, kdo v Tvé vůli mají vzor.

Nejvyššímu, všemocnému Pánu vzdejte čest a chválu veškerou,
dobrořečte s díky jeho jménu, služte jemu s velkou pokorou.

Známení kříže

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.