Menu Zavřeno

Slovo biskupa na PP 2021

Milí přátelé, drazí poutníci, vydáváte se na 14. diecézní pěší pouť mládeže Opava – Velehrad. Přijměte k tomu pár řádků pozdravu. Vaše kroky bude provázet postava sv. Josefa. Bůh mu svěřil do péče svého Syna, Ježíše. Jako doprovázel a chránil…

Proč Opava-Velehrad?

Ve dnech od 18. do 20. července 2008 se uskutečnilo setkání české a slovenské mládeže ActIv8  na Velehradě. Jeho smyslem a cílem byla společná oslava Světového dne mladých, protože málokdo se mohl vydat přímo na mezinárodní setkání mládeže s papežem Benediktem…

Co je to ta pěší pouť?

Pěší pouť to dobré rozhodnuti jak pěkně prožit první prázdninový týden. Pěší pouť to cesta. Pěší pouť to hledání Boha, sebe… Pěší pouť to setkání. Pěší pouť to modlitba. Pěší pouť to církev. Pěší pouť to společenství. Pěší pouť to…

Základní info PP 2021

Kvůli pandemii covid-19 místo týdenní pěší pouti se bude konat jednodenní pouť Opava – Velehrad. Děkujeme Pánu Bohu, že aspoň tímto způsobem můžeme pokračovat v této pěkné tradici pouti Opava – Velehrad Patron a motto: Patronem pouti je sv. Josef…

Pěší poutě 2008-2020

  Rok Heslo Patron Počet Trasa pouti I. PP 2008 ,,Pojď za mnou “ (Mt 9,10) – 44 Opava – Fulnek (29 km) Fulnek – Paršovice (44 km) Paršovice – Hulín (35 km) Hulín – Velehrad (34 km) II. PP…