Menu Zavřeno

Organizační pokyny

Zahájení Pěší putování zahájíme mši sv. v sobotu 29. června v kostele sv. Vojtěcha na dolním náměstí v Opavě (ul. Dolní náměstí, Opava). Už od 6.00 u tohoto kostela bude čekat doprovodní auto na velké zavazadla. Do tohoto auta si…

Slovo otce biskupa

Milé sestry a bratři, drazí poutníci, rád Vám adresuji těchto pár řádek v rámci 12. pěší pouti z Opavy na Velehrad. Pro letošní pouť jste si zvolili jako patronku svatou Anežku Českou. Budeme si v listopadu připomínat 30. výročí jejího svatořečení, události, která…

Co je to ta pěší pouť?

Pěší pouť to dobré rozhodnuti jak pěkně prožit první prázdninový týden. Pěší pouť to cesta. Pěší pouť to hledání Boha, sebe… Pěší pouť to schody do nebe. Pěší pouť to modlitba. Pěší pouť to církev. Pěší pouť to společenství. Pěší…

Přihlášení

Na pěší pouť se můžeš přihlásit e-mailovou cestou do 25. června. Do zprávy, kterou pošleš na opavskapout@seznam.cz napiš svoje: Jméno a příjmení,Datum narození,Přesnou adresu. Když obdržíme Tvůj e-mail napíšeme zpět, abys měl jistotu, že jsme Tě na pouť přihlásili. Pokud…

Patronka

Patronkou letošní pouti je sv. Anežka Česká. Letos 12. listopadu budeme slavit 30 let od její svatořečení. Stalo se tak v roce 1989 v Římě za účasti více než 8000 poutníků z Čech, Moravy a Slezska. Pět dní po její…

Termín – pěšky na Národní pouť

12. diecézní pěší pouť z Opavy na Velehrad 2019 se bude konat od 29. června do 5. července. Začátek putování je mší svatou v kostele sv. Vojtěcha (dolní náměstí v Opavě) a zakončení mši svatou na Národní poutí ve slavnost…